Županijska lučka uprava Krk realizirala kapitalne infrastrukturne projekte u Puntu, Malinskoj i Krku

Punat, Malinska i Krk, tri su krčka turistička bisera, koja će zahvaljujući ulaganjima Županijske lučke uprave Krk te Primorsko-goranske županije u budućnosti biti još privlačnija domaćim i stranim gostima. Među kapitalnim projektima ističe se rekonstrukcija i dogradnja luke u Puntu vrijedna preko 12 milijuna kuna.

Kategorija