Pijavica poharala rijekom

Kantridom i Pehlinom prohujala pijavica, štete na plovilima i krovovima kuća

Kantridom i Pehlinom prohujala pijavica, štete na plovilima i krovovima kuća

Kantridom i Pehlinom prohujala pijavica, štete na plovilima i krovovima kuća