PLAVA ČISTKA

Ronioci odradili veliko čišćenje u moru ispred Kraljevice

Ronioci odradili veliko čišćenje u moru ispred Kraljevice

Ronioci
odradili veliko čišćenje u moru ispred Kraljevice