PLOVI, PLOVI “MALA BARKA”

Turistička valorizacija pomorske i brodograditeljske baštine na regati tradicijskih barki u Mošćeničkoj Dragi oplemenjena europskim novcem

Turistička valorizacija pomorske i brodograditeljske baštine na regati tradicijskih barki u Mošćeničkoj Dragi oplemenjena europskim novcem

Turistička valorizacija pomorske i brodograditeljske baštine na regati tradicijskih barki u Mošćeničkoj Dragi oplemenjena europskim novcem