POČEO INVESTICIJSKI CIKLUS

Radovi na vodovodu i kanalizaciji počeli su na Donjoj Drenovi, a do ljeta 2016. izvodit će se u 75 riječkih ulica

Radovi na vodovodu i kanalizaciji počeli su na Donjoj Drenovi, a do ljeta 2016. izvodit će se u 75 riječkih ulica

Radovi na vodovodu i kanalizaciji počeli su na Donjoj Drenovi, a do ljeta 2016. izvodit će se u 75 riječkih ulica