Podrška Palčićima: Međunarodni je dan prijevremeno rođene djece

Međunarodni je dan prijevremeno rođene djece. Broj Palčića svake je godine sve veći, tako je samo u Rijeci lani rođeno njih 130. Mnogi ćer gradovi malim borcima danas pružiti podršku tako što će gradske znamenitosti svjetliti ljubičasto.

Svjetski je dan prijevremenog rođenja. Prijevremeno rođena djeca sva su ona rođena prije 37. tjedna trudnoće i u svijetu ih se rodi godišnje više od 15 milijuna, a u Hrvatskoj oko 2500. Samo je lani u Rijeci rođeno njih 130 i sve ih je više. Prognoza prijevremeno rođene djece je dobra, a za dobar ishod najvažniju ulogu ima stručan kadar i dobro opremljeno rodilište. Pogledajte razgovor sa pedijatricom neonataloginjom Koraljkom Manestar Rukavina