POGLAVARTSVO TRAŽI TRAJNO ZATVARANJE INE NA MLAKI

Rijeka se zbog rafinerije na Mlaki nalazi među nekoliko najzagađenijih gradova u Hrvatskoj, a gradsko poglavarstvo još je jednom danas donijelo zaključak da se mora ustrajati na preseljenju rafinerije i to do 2010. godine jer je to jedini način da se trajno poboljša kakvoća zraka u gradu.

Rijeka se zbog rafinerije na Mlaki nalazi među nekoliko najzagađenijih gradova u Hrvatskoj, a gradsko poglavarstvo još je jednom danas donijelo zaključak da se mora ustrajati na preseljenju rafinerije i to do 2010. godine jer je to jedini način da se trajno poboljša kakvoća zraka u gradu.

Rijeka se zbog rafinerije na Mlaki nalazi među nekoliko najzagađenijih gradova u Hrvatskoj, a gradsko poglavarstvo još je jednom danas donijelo zaključak da se mora ustrajati na preseljenju rafinerije i to do 2010. godine jer je to jedini način da se trajno poboljša kakvoća zraka u gradu.Tražimo zatvaranje rafinerije i odgovore jer dojam je da oni koji bi trebali biti odgovorni za Mlaku ne znaju što treba činiti. S jedne strane Vlada kategorički odbija zahtjev gradskog vijeća da se rafinerija zatvori jer smatraju da će gospodarska šteta biti velika, a s druge strane INA koja je u vlasništvu države daje do znanja da ima namjeru zatvoriti dio rafinerije, a kako smo čuli na tome se već intenzivno i radi. Rekao je na sjednici poglavarstva gradonačelnik Vojko Obersnel. Kako je danas istaknuto promjene su u rafineriji neizbježne, o čemu je na sjednici govorila i stručnjakinja za zaštitu zraka u rafineriji Milica Lulić. Ona kaže da je u tijeku izrada studije kojom se procesna postrojenja zatvaraju, a na Mlaki će ostati samo postrojenje za miješanje ulja koje je za zrak bezopasno. Tako bi ubrzo postrojenje na Mlaki prestalo utjecati na kakvoću zraka, a sadašnjih 500 ljudi koliko zapošljava rafinerija bi se zbrinulo. Njih oko 150 i dalje bi ostalo raditi na Mlaki, ostatak bi prešao na Urinj, a dio bi se zbrinuo da druge načine.