Pogledajte koji gradovi i općine imaju porast stanovništa, a koji su u minusu

viskovo

Popis stanovništva donio je nove brojeke. Hrvatska je u minusu za gotovo 10% stanovništva, a nažalost, taj trend prati i Primorsko-goranska županija: 

 

Evo kako stoje gradovi i općine u PGŽ kada se usporedi novi popis stanovništva s onim od prije 10 godina. U prvom stupcu su novi brojevi, a u drugom oni iz 2011. godine.U PGŽ ima 36 gradova i općina, a u posljednjih 10 godina samo njih 6 bilježi porast stanovništva. 

 

Rijeka     108.622  – 128.624

Dobrinj     2.153  – 2.078

Fužine     1.404 – 1.592

Jelenje    5.077 – 5.344

Klana     1.856 – 1.975

Lokve     859 – 1. 049

Lovran   3.544 – 4.101

Matulji   10.788  – 11.246

Mrkopalj  934  – 1.214

Ravna Gora  2.039  – 2.430

Bakar  7.581  –  8.279

Crikvenica  10.004  – 11.122

Čabar  3.239  – 3.770

Delnice  5.158  – 5.952

Kastav  10.265  – 10.440

Kraljevica  4.073  – 4.618

Krk   6.846  – 6.224

Susak 142 – 151

Novi Vinodolski – 4.345  – 5.113

Opatija  10.661  –  11.659

Vrbovsko  3.872  – 5.076

Čavle  7.081  – 7.220

Punat 1.908  – 1.973

Skrad  860 – 1.062

Vinodolska Općina  3.242  – 3.577

Malinska Dubašnica  3.235  – 3.134

Moščenićka Draga  1.292  – 1.535

Omišalj  3.020  – 2.883

Brod Moravice  667  – 866

Kostrena 4.438  – 4.180

Lopar 1.097  – 1.263

Mali Lošinj 7.565  – 8.116

Rab  7.168  – 8.065

Baška 1.673  – 1.674

Viškovo 16.015  –   14.445

Vrbnik 1.184  – 1.260