POLIGON ŠKOLA

Među školama bez sportske dvorane je i Osnovna škola Trsat koja prostornih mogućnosti za dogradnju dvorane nema.

Među školama bez sportske dvorane je i Osnovna škola Trsat koja prostornih mogućnosti za dogradnju dvorane nema.

Među školama bez sportske dvorane je i Osnovna škola Trsat koja prostornih mogućnosti za dogradnju dvorane nema.