ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Sukladno Općoj uredba o zaštiti podataka (GDPR) obrada podataka u novinarske svrhe smatra se

posebnom obradom koja predviđa mogućnost određenih  izuzeća ili odstupanjima u primjeni.

 

 Zakonom se usklađuju pravo na zaštitu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka s pravom na slobodu izražavanja i informiranja a što uključuje obradu u novinarske svrhe.  Stoga je  potrebno  biti upoznat da obrada koja se obavlja u novinarske svrhe predviđa moguća izuzeća ili odstupanja  od primjene  poglavlja II. (načela obrade), poglavlja III. (prava ispitanika), poglavlja IV. (voditelj obrade i izvršitelj obrade), poglavlja V. (prijenos osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama), poglavlja VI. (neovisna nadzorna tijela), poglavlja VII. (suradnja i konzistentnost) i poglavlja IX. (posebne situacije obrade)

ako je isto potrebno kako bi se uskladilo pravo na zaštitu osobnih podataka

sa slobodom izražavanja i informiranja.

 

OPĆE INFORMACIJE

 

KANAL RI, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, prijenos i emitiranje televizijskog programa iz Rijeke, Trg Riječke Rezolucije 3, OIB 26219089758 obavlja poslove iz pretežite djelatnosti radija i televizije, izdavačke djelatnosti, djelatnosti novinske agencije i promidžbene djelatnosti.

 

Ovlaštena osoba za zastupanje: Ivan Jerčinović, direktor društva

 

Kontakt podaci:

T. +385 51 353 666

F. +385 51 353 620

 

E-mail: info@kanal-ri.hr

 

Službenik za zaštitu podataka:

Društvo je sukladno relevantnim propisima imenovalo službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati u pogledu svih pitanja povezanih s obradom Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava zaštite.

 

Kontakt: dpo@feralis.hr

 

Ovom politikom  privatnosti pružaju se osnovne informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka ovog Društva te o prikupljanju podataka putem ove web stranice i televizijskog kanala. Politika privatnosti je sastavni dio Politike zaštite osobnih podataka Kanala Ri kojom se detaljno uređuje postupanje i upravljanje osobnim podacima te uređuju organizacijske i tehničke mjere zaštite podataka.

Kako bi se osobni podaci obrađivali ispravno i uz odgovarajuću razinu zaštite podataka, u redovnom radu usvojili smo sljedeća načela obrade osobnih podataka:

 • Osobni podaci obrađuju se zakonito, pošteno i transparentno. 
 • Osobni podaci prikupljaju se samo u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama.
 • Osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju. 
 • Osobni podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni, a osobni podaci koji su netočni ili nepotpuni moraju biti ispravljeni ili izbrisani te njihova daljnja obrada obustavljena.
 • Osobni podaci ne smiju se čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika duže nego što je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci prikupljaju ili dodatno obrađuju.
 • Osobni podaci moraju se obrađivati na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti osobnih podataka.
 • Obvezujemo  se obavijestiti o prikupljanju i obradi vaših osobnih podataka, osim ako postoji opravdan razlog da to ne učinimo.

 

PRAVNE OSNOVE I SVRHE PRIKUPLJANJA PODATAKA

 

Društvo prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke onda kada je to nužno radi izvršenja poslova iz djelatnosti društva i usluge koju pruža, radi izvršenja obveza iz prethodno sklopljenih ugovora ili kako bi se poduzele radnje koje prethode sklapanju tog ugovora te onda  kada je obrada nužna kako bi poštovali pravne obaveze. Pored navedenih svrha prikupljanja i obrade, podatke možemo obrađivati u svrhu naših legitimnih interesa kada takva obrada ne nadilazi Vaše interese, prava i slobode te putem Vaše privole za obradu podataka u točno određenu svrhu a čija obrada prestaje odmah s izvršenjem svrhe ili povlačenjem privole.

 

U slučaju da Vaše osobne podatke namjeravamo obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili dođe do promjene u  svrsi obrade ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

 

Legitimni interes

 

Obrada Vaših podataka temeljem legitimnih interesa društva podliježe posebnim pravilima koja Vam omogućavaju da u svakom trenutku, na temelju Vaše posebne situacije, podnesete prigovor na takvu obradu. U tom slučaju više nećemo obrađivati Vaše podatke osim ako ne dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode.

 

O prikupljanju i obradi podataka temeljem legitimnog interesa ispitanik će biti upoznati prije takve obrade te o tome imati dostupne informacije za cijelo vrijeme obrade kao i obavijest o prestanku obrade.

 

Temeljem legitimnog interesa Društvo će obrađivati Vaše podatke u svrhu:

 

 • postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva neovisno je li to u sudskom ili upravnom postupku ili bilo kojem izvansudskom postupku; 

 

U slučaju prigovora na obradu podataka u ovu svrhu smatramo kako legitimni razlozi zaštite interesa Društva nadilaze interese, prava i slobode ispitanika te se stoga obrada neće ograničiti ili zaustaviti.

 

 • izravne promidžbe (marketinga) koje može uključivati profiliranje te obuhvaćati promidžbu proizvoda i usluga koje Društvo nudi za svoj ili tuđi račun na tržištu.

 

U ovome slučaju ako prigovorite, više nećemo obrađivati Vaše podatke u ovu svrhu.

 

 • ispitivanja Vašeg zadovoljstva pruženom uslugom ili traženje Vašeg mišljenja kako bi poboljšali pružanje usluga;

 

U ovome slučaju ako prigovorite, više nećemo obrađivati Vaše podatke u ovu svrhu.

 

Privola

 

Moguće je da će se ukazati i potreba za korištenjem privole u jednu  ili više posebnih svrha. U tom slučaju kada nam date privolu za korištenje Vašeg određenog osobnog podatka, taj podatak će se obrađivati  samo u svrhu za koju ste nam dali svoju privolu.

 

Podatak koji obrađujemo temeljem Vaše privole a ukoliko dođe do njegove promjene, potrebno nas je o tome bez odgađanja obavijestiti. Privolu imate pravo u svakom trenutku ograničiti i/ili povući i tada se neće dalje vršiti obrada.  Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.  

 

Sve radnje i promjene evidentiraju se u evidenciji privola i dostupne su na Vaš zahtjev.

 

Posljedice za pružanje / ne pružanje podataka

 

Onda kada su nam određeni podaci potrebni radi izvršenja usluge koju od nas tražite (npr. snimanje promidžbenog spota, emisije, foto reportaža)  ili radi sklapanja ugovora i poduzimanja radnji prije sklapanja ugovora  (npr. podaci o adresi stanovanja, kontakt podaci) te podaci koje od Vas prikupljamo onda kada nas na to obvezuje pravna norma (npr. kada prikupljamo Vaš OIB prilikom pružanja usluge oglašavanja jer nas na to obvezuje Zakon o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti ) podaci su čije ne pružanje za posljedicu ima nemogućnost pružanja Vam naše usluge.

 

Kada podatke prikupljamo i obrađujemo temeljem naših legitimnih interesa i temeljem privole, ono nije zakonska ili ugovorna obveza te uvjet nužan za sklapanje ili ispunjenje ugovora ili usluge. Ako odbijete dati pojedine podatke temeljem takvih osnova, to neće utjecati na mogućnošću ispunjenja ugovora i/ili pružanja Vam usluge.

 

 

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE OBRAĐUJEMO I NAČIN PRIKUPLJANJA

 

Vrste osobnih podataka koje obrađujemo radi vršenja poslova djelatnosti radija i televizije kao i poslova iz djelatnosti novinskih agencija, mogu obuhvaćati najširi spektar osobnih podataka.

 

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o svrsi obrade, vrsti ugovora ili usluge koju pružamo.

 

Osobne podatke, u pravilu, prikupljamo direktno od Vas. U slučaju kada podaci nisku prikupljeni direktnim putem tada ćemo Vas o tome obavijestiti i pružiti  sve relevantne informacije uključujući  o izvoru i načinu prikupljanja podatka.  Određene osobne podatke možemo prikupljati  i  putem e-pošte i društvenih mreža.

 

Elektronička pošta

 

Kada šaljete upit putem elektroničke pošte s osobnim podacima, podatke koristimo samo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

 

U slučaju da nismo u mogućnosti postupiti prema zahtjevu ili iz drugog razloga  ne dođe do daljnje suradnje a ne zatražite da pohranimo Vaše podatke u slučaju buduće  potencijalne suradnje, podaci se brišu u roku 30 dana od dana vašeg posljednjeg  kontakta.

 

Društvene mreže

 

Stranice i profili kojima upravljamo na društvenim mrežama (Facebook, Instagram i dr.)  uvijek su pod točnim nazivom ovog Društva „Kanal Ri“.

 

Osobne podatke o svojim kontaktima koje prikupimo korištenjem istih, koristimo  samo u slučaju odgovaranja na upit ili komentar te se u niti jednu drugu svrhu podaci se ne obrađuju i ne pohranjuju.

 

Fotografije korisnika i druge osobne podatke s drugih profila i stranica na društvenim mrežama možemo podijeliti na svojim stranicama i profilima onda kada se radi isključivo o prosljeđivanju s poslovnog profila i/ili stranice kada je ono stavljeno na javni krug korisnika uz navođenje samog izvora. Nećemo podijeliti niti jedan osobni podatak s privatnog profila korisnika, neovisno o dostupnosti kruga korisnika, bez izričite i pisane suglasnosti vlasnika tog podatka.

 

 

KOME MOGU OSOBNI PODACI BITI OTKRIVENI

 

Obvezujemo se na povjerljivost i čuvanje osobnih podataka i nećemo ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez posebnog odobrenja, osim:

 

• pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem usluge (ugovora) u kojem ste stranka (npr. računovodstvene, IT usluge i sl.); Onda kada prosljeđujemo osobne podatke tada to činimo samo trećim osobama koje pružaju razumna jamstva te su poduzele odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita Vaših prava.

• nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice, tijelima javne vlasti pri vršenju različitih vrsta nadzora i kontrole);

• kada su ti podaci potrebni ministarstvu, sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima;

• u svakom onom slučaju kada nas zakonska norma obvezuje na pružanje podataka.

 

RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA

 

Vaši osobni podaci bit će pohranjen u obliku koji omogućuje Vašu identifikaciju:

 

 • za vrijeme pružanja usluge i/ili izvršenja ugovora i sve dok su potrebni za svrhe za koje su prikupljeni;
 • do opozivanje privole, ukoliko se podaci obrađuju na temelju privole;
 • do ulaganja prigovora na obradu temeljem legitimnog interesa, ukoliko se obrada na istome temelji;
 • dok je to nužno radi ispunjenja zakonskih obveza.

 

PRAVA KOJA IMATE U ODNOSU NA VAŠE OSOBNE PODATKE

 

Pravo na pristup

U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, imate pravo zatražiti pristup tim podacima i informacije o obradi.

 

Pravo na ispravak

Imate pravo od nas bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

 

Pravo na brisanje

Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka,  podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja. Ukoliko postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju zahtjeva, o tome ćemo vas u najkraćem roku obavijestiti u odgovoru na zahtjev.

 

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo od nas zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi i možemo ih izlučiti, ali su potrebni vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva te stoga želite da iste i dalje samo pohranjujemo.

 

Pravo na povlačenje privole

U slučaju kada  podatke obrađujemo na temelju vaše privole, tada istu privolu možete  u svakom trenutku povući bez da to utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli.

 

Administrativni trošak

Vaša prava ostvaruju se bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška.

Obavijestit ćemo vas o administrativnom trošku u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu prije naplate.

 

Pravo na pritužbu i prigovor

Ako imate pritužbe i prigovor u vezi s obradom osobnih podataka  možete nam u svakom trenutku dostaviti pritužbu i na temelju vaše posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koju provodimo. Pregledat ćemo i procijeniti vašu pritužbu te vas možemo kontaktirati za dodatne informacije ako je to potrebno.

 

Način ostvarivanja prava

Vaša prava možete ostvariti slanjem zahtjeva službeniku za zaštitu podataka na dpo@feralis.hr

 

Na postavljene zahtjeve za ostvarenje prava na pristup podacima, prigovore te  odgovore na ostale upite i tražene informacije, službenik za zaštitu podataka dostavit  će Vam u elektroničkom obliku (e-mail), osim ako u svome zahtjevu niste naveli e-mail adresu ili ste izričito zatražili dostavu putem pošte.

 

Prilikom postavljanja zahtjeva, molimo da nam dostavite nužne podatke koji su nam potrebni za postupanje po vašem zahtjevu i Vašu identifikaciju.

 

Po svakom postavljenom zahtjevu odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku od mjesec dana.  U slučaju da u roku od mjesec dana ne uspijemo iz opravdanog razloga odgovoriti na Vaš postavljeni zahtjev, obavijestit ćemo Vas o razlozima kašnjenja i roku u kojem možete očekivati odgovor (ne duže od 2 mjeseci od primitka Vašeg zahtjeva).

 

Onda kada smatrate da je došlo do povrede Vaših  prava, možete zahtjev za zaštitu prava uputiti  Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb.

 

AŽURIRANJE INFORMACIJA

 

Informacije o obradi podataka redovito preispitujemo i provjeravamo odražavaju li način na koji Društvo obrađuje osobne podatke.  Provodimo redovne revizije i kontrole obrade osobnih podataka unutar Društva i svih izvršitelja i podizvršitelja onda kada ih ovo Društvo ima.

 

Aktualna verzija je uvijek dostupna na ovim stranicama s obavijestima o izvršenim kontrolama i revizijama. Onda kada dođe do važnijih promjena koje utječu na Vaša prava i slobode, o tome ćemo Vas izravno obavijestiti.

 

 

Posljednje ažuriranje

 

1. travnja 2019. godine

 

Politika privatnosti dopunjena je temeljem provedenog postupka inicijalnog  usklađivanja poslovanja s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka te implementiranih određenih organizacijskih i tehničkih  mjera zaštite podataka.

 

Ovjerava službenik za zaštitu osobnih podataka Kanal-Ri