Pontonska pumpa za plovila

U Luci Krk otvorena prva plutajuća benzinska pumpa u Primorsko goranskoj županiji

U Luci Krk otvorena prva plutajuća benzinska pumpa u Primorsko goranskoj županiji

U Luci Krk otvorena prva plutajuća benzinska pumpa u Primorsko goranskoj županiji