PORTIĆ

Kad smo kod participacije u zajednici, humanitarnom djelovanju, altruizmu, ali i kreativnosti, maštovitosti i zanimljivih radionica za djecu ne možemo izostaviti našu Udrugu za promicanje dobrobiti djece PORTIĆ

Kad smo kod participacije u zajednici, humanitarnom djelovanju, altruizmu, ali i kreativnosti, maštovitosti i zanimljivih radionica za djecu ne možemo izostaviti našu Udrugu za promicanje dobrobiti djece PORTIĆ

Kad smo kod participacije  u zajednici, humanitarnom djelovanju, altruizmu, ali i kreativnosti, maštovitosti i zanimljivih radionica za djecu ne možemo izostaviti našu Udrugu za promicanje dobrobiti djece PORTIĆ