Pos kraljevica

Mijenja se vizura Šmrike, planira se izgradnja stanova, poslovnih objekata i škole

Mijenja se vizura Šmrike, planira se izgradnja stanova, poslovnih objekata i škole

Mijenja se vizura Šmrike, planira se izgradnja stanova, poslovnih objekata i škole