Posao za invalidne

Projektom Šansa je u mojim rukama do lakše zapošljivosti invalidnih osoba u Primorsko-goranskoj županiji

Projektom Šansa je u mojim rukama do lakše zapošljivosti invalidnih osoba u Primorsko-goranskoj županiji

Projektom Šansa je u mojim rukama do lakše zapošljivosti invalidnih osoba u Primorsko-goranskoj županiji