POSLJEDNI STOČAR NA UČKI

Ekipa Kanala Ri dan je provela sa Stankom Perišićem, jedinim stočarom na području Vele Učke. Ostati živjeti na planini bio je njegov izbor.Takav život nije lagan, ali Stanko ga ne bi mijenjao.

Ekipa Kanala Ri dan je provela sa Stankom Perišićem, jedinim stočarom na području Vele Učke. Ostati živjeti na planini bio je njegov izbor.Takav život nije lagan, ali Stanko ga ne bi mijenjao.

Ekipa Kanala Ri dan je provela sa Stankom Perišićem, jedinim stočarom na području Vele Učke. Ostati živjeti na planini bio je njegov izbor.Takav život nije lagan, ali Stanko ga ne bi mijenjao.