POŠUMLJAVANJE KAMPUSA

Najavljena je akcija sadnje stabala na Kampusu, što je prvi korak i početak realizacije plana ozelenjavanja područja Kampusa kao gradskog kvarta.

Najavljena je akcija sadnje stabala na Kampusu, što je prvi korak i početak realizacije plana ozelenjavanja područja Kampusa kao gradskog kvarta.

Najavljena je akcija sadnje stabala na Kampusu, što je prvi korak i početak realizacije plana ozelenjavanja područja Kampusa kao gradskog kvarta.