Povijesni letovi

Riječki aerodrom prvi put povezan hidroavionskim linijama

Riječki aerodrom prvi put povezan hidroavionskim linijama

Riječki aerodrom prvi put povezan hidroavionskim linijama