PRAVNI FAKULTET – PGŽ

Na Pravnom fakultetu u Rijeci potpisan je sporazum o suradnji Primorsko-goranske županije i fakulteta, a u cilju povezivanja teorijskih i praktičnih znanja te podizanju kvalitete obrazovnog sustava i unapređenja rada jedinica regionalne samouprave.

Na Pravnom fakultetu u Rijeci potpisan je sporazum o suradnji Primorsko-goranske županije i fakulteta, a u cilju povezivanja teorijskih i praktičnih znanja te podizanju kvalitete obrazovnog sustava i unapređenja rada jedinica regionalne samouprave.

Na Pravnom fakultetu u Rijeci potpisan je sporazum o suradnji Primorsko-goranske županije i fakulteta, a u cilju povezivanja teorijskih i praktičnih znanja te podizanju kvalitete obrazovnog sustava i unapređenja rada jedinica regionalne samouprave.