Praznik pomorske baštine: Mala barka u Mošćeničkoj Dragi

U Mošćeničkoj Dragi održana 12. regata tradicijskih barki na jedra Mala barka