Predavanje o inkluzivnom dizajnu

U sklopu Norveških dana u Rijeci, u Gradskoj je vijećnici održano predavanje kojim su norveški izlagači pobliže upoznali s načinom razmišljanja i kulturom temeljenom na inkluzivnom dizajnu.Smisao inkluzivnog dizajna je kreiranje proizvoda i usluga koji su namijenjeni svima, posebno ranjivim skupinama kao što su osobe s invaliditetom, osobe s poteškoćama s kretanjem, vidom i slijepima, starijim osobama, djeci. Ovakav se dizajn može primijeniti na najšire aspekte života, od malih aparata do uređenja interijera i javnog prostora, s ciljem da se njihovo korištenje pojednostavi, olakša i ubrza.

U sklopu Norveških dana u Rijeci, u Gradskoj je vijećnici održano predavanje kojim su norveški izlagači pobliže upoznali s načinom razmišljanja i kulturom temeljenom na inkluzivnom dizajnu.Smisao inkluzivnog dizajna je kreiranje proizvoda i usluga koji su namijenjeni svima, posebno ranjivim skupinama kao što su osobe s invaliditetom, osobe s poteškoćama s kretanjem, vidom i slijepima, starijim osobama, djeci. Ovakav se dizajn može primijeniti na najšire aspekte života, od malih aparata do uređenja interijera i javnog prostora, s ciljem da se njihovo korištenje pojednostavi, olakša i ubrza.

U sklopu Norveških dana u Rijeci, u Gradskoj je vijećnici održano predavanje kojim su norveški izlagači pobliže upoznali s načinom razmišljanja i kulturom temeljenom na inkluzivnom dizajnu.Smisao inkluzivnog dizajna je kreiranje proizvoda i usluga koji su namijenjeni svima, posebno ranjivim skupinama kao što su osobe s invaliditetom, osobe s poteškoćama s kretanjem, vidom i slijepima, starijim osobama, djeci. Ovakav se dizajn može primijeniti na najšire aspekte života, od malih aparata do uređenja interijera i javnog prostora, s ciljem da se njihovo korištenje pojednostavi, olakša i ubrza.