Predstava Mreža progovara o važnim temama s kojima se susreću mladi

Danas je održana premijera predstave “Mreža”, koja je dio programa prevencije rizičnih ponašanja kod djece i mladih pod nazivom “Kazališne priče”, inicijative udruge Udruga Hepatos Rijeka.
Realizirana u suradnji s Teatrom EDUKAZ Rijeka, predstava istražuje važne teme poput eksperimentiranja s opojnim sredstvima, zaraznih bolesti, , zlouporabe alkohola te poremećaja u prehrani i utjecaja društvenih mreža na život djece i mladih kroz.

Namijenjena učenicima viših razreda osnovnih škola i srednjih škola, predstava koristi životne priče likova koji pohađaju osnovnu školu kako bi prikazala najčešće probleme s kojima se mladi suočavaju danas.
Fokusirana na utjecaj medija, društvenih mreža, vršnjačkog nasilja, vršnjačkog pritiska, anksioznosti, i depresije, predstava ima za cilj pokazati mladima adekvatne i neadekvatne načine suočavanja s izazovima te ih potaknuti na razvoj životnih i socijalnih vještina koje će im pomoći u rješavanju problema.