Predstavljen aktivan prometni znak za detekciju prisutnosti divljih životinja u blizini prometnice

Zamjenik župana Petar Mamula i pročelnica UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Melita Raukar sa suradnicima bili su domaćini 7. sastanka slovenskih i hrvatskih partnera u EU projektu Carnivora Dinarica – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima.

carnivora dinarica

 

 

Projekt se provodi u sklopu Programa suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska V-A 2014.-2020, a odnosi se na zaštitu vuka, risa i medvjeda.

Tom prigodom predstavljene su aktivnosti koje PGŽ provodi u sklopu paketa projekta „Praktične demonstracijske aktivnosti za očuvanje velikih zvijeri“ kojemu je svrha smanjiti glavne rizike koji ugrožavaju populaciju velikih zvijeri na prekograničnom području Nature 2000, a koje u Hrvatskoj obuhvaća Gorski kotar i Sjevernu Lika, a u Sloveniji Javornik-Snežnik i Notranjski trikotnik.

Među njima je i dinamički prometni znak postavljen na prometnici D3 Fužine/Rogozno u Gorskom kotaru koji je tehnički opremljen za detekciju prisutnosti divljih životinja u blizini ceste na kojoj se postavlja. Namijenjen je upozoravanju vozača na prisutnost životinja. Naime, senzori za detekciju životinja smješteni su u neposrednoj blizini prometnice te u slučaju dolaska životinje u bilo koju od 18 štićenih zona, sustav automatski uključuje svjetlosne prometne znakove i upozorava vozače na mogućnost pojave životinja na prometnici. Isto tako, sustav automatski zapisuje podatke o zoni u kojoj se pojavila životinja te njezino kretanje kao i stanje na prometnici, odnosno neprekidno pohranjuje podatke o količinama, tipu i brzini vozila te ih šalje i pohranjuje u centralnu bazu podataka.

Valja napomenuti da je sustav potpuno energetski neovisan budući svu potrebnu energiju za rad dobiva iz fotonaponskog dijela. Višak proizvedene energije pohranjuje se u akumulatorske baterije što je bitno za rad u zimskom periodu kada je smanjena količina sunčeve energije.

Uz pomoć prikupljenih podataka moći će se izrađivati statistički podaci o broju vozila i prosječnim brzinama vozila te njihovom usporavanju u vrijeme pojave životinja u neposrednoj blizini prometnice. Monitoring događanja na predmetnom prometnom dijelu uz sve prikupljene podatke poslužit će za izradu izvješća o učincima demonstracijskih mjera s preporukama koji će provoditi projektni partner Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

U planu je postavljanje istovrsne prometne signalizacije i na lokaciji koja se također pokazala kao kritična točka – Jadranska magistrala iznad Jadranova. Ovime se želi spriječiti stradavanje divljači, kao i smanjiti broj prometnih nesreća učestalih upravo na toj dionici. Istaknuta je suradnja s Hrvatskim cestama i  lokalnim LD, lovoovlaštenikom na tom području te nada u podršku lokalne samouprave i mještana.

Podsjetimo, Primorsko-goranska županija je u sklopu Projekta nabavila i osigurala postavljanje 40 kompleta električnih ograda za zaštitu košnica od velikih zvijeri. Električne ograde su postavljene na 40 različitih lokacija koje se nalaze u Gorskom kotaru i rubnom dijelu područja Nature 2000. Ovom mjerom je smanjena dostupnost izvora hrane medvjedima, a samim time i smanjena mogućnost za nastanak štete i konflikte između ljudi i velikih zvijeri.

Planirano trajanje projekta Carnivora Dinarica je 30. mjeseci, od 1. rujna 2018. godine do 28. veljače 2021. Godine, a budžet iznosi 2.333.997,64 EUR od čega se 85% sufinancira iz  Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja europske teritorijalne suradnje, dok 15% osiguravaju projektni partneri.