PREDSTAVLJEN KAPITALNI PROJEKT REVITALIZACIJE LJEČILIŠTA VELI LOŠINJ

U Lječilištu Veli Lošinj župan Zlatko Komadina sa suradnicima, gradonačelnica Grada Malog Lošinja Ana Kučić i ravnateljica Lječilišta Veli Lošinj Renata Žugić predstavili su kapitalni projekt Primorsko-goranske županije Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj.

U Lječilištu Veli Lošinj župan Zlatko Komadina sa suradnicima, gradonačelnica Grada Malog Lošinja Ana Kučić i ravnateljica Lječilišta Veli Lošinj Renata Žugić predstavili su kapitalni projekt Primorsko-goranske županije Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj.

U Lječilištu Veli Lošinj župan Zlatko Komadina sa suradnicima, gradonačelnica Grada Malog Lošinja Ana Kučić i ravnateljica Lječilišta Veli Lošinj Renata Žugić predstavili su kapitalni projekt Primorsko-goranske županije Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj.