Predstavljen programski pravac Lungomare Art

Predstavljen je programski pravac Lungomare Art, jedan od sedam pravaca projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture. Zahvaljujući njemu, umjetnost će izaći iz muzeja. Umjetnička djela postavit će se na različitim lokacijama po Kvarneru te će se tako stvoriti nova kulturno-umjetnička turistička ruta.

Predstavljen je programski pravac Lungomare Art, jedan od sedam pravaca projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture. Zahvaljujući njemu, umjetnost će izaći iz muzeja. Umjetnička djela postavit će se na različitim lokacijama po Kvarneru te će se tako stvoriti nova kulturno-umjetnička turistička ruta.

Predstavljen
je programski pravac Lungomare Art, jedan od sedam pravaca projekta
Rijeka – Europska prijestolnica kulture. Zahvaljujući njemu,
umjetnost će izaći iz muzeja. Umjetnička djela postavit će se na
različitim lokacijama po Kvarneru te će se tako stvoriti nova
kulturno-umjetnička turistička ruta.