PREKINUT ŠTRAJK

Prekinut štrajk u 3. maju. Radnicima napokon počele stizati plaće za srpanj.

Prekinut štrajk u 3. maju. Radnicima napokon počele stizati plaće za srpanj.

Prekinut štrajk u 3. maju. Radnicima napokon počele stizati plaće za srpanj.