PRESS KOLEGIJ – PGŽ

Platak i Putevima Frankopana projekti su koji bi trebali obilježiti 2018. godinu, rekao je župan Zlatko Komadina.

Platak i Putevima Frankopana projekti su koji bi trebali obilježiti 2018. godinu, rekao je župan Zlatko Komadina.

Platak i Putevima Frankopana projekti su koji bi trebali obilježiti 2018. godinu, rekao je župan Zlatko Komadina.