Pressjek

Ernest Marinković ugostio je Gordanu Nikolić, osnivačicu i dekanicu Visoke poslovne škole PAR.Proglašena je poduzetnicom godine po izboru Hrvatske udruge poslovnih žena Krug.

Ernest Marinković ugostio je Gordanu Nikolić, osnivačicu i dekanicu Visoke poslovne škole PAR.Proglašena je poduzetnicom godine po izboru Hrvatske udruge poslovnih žena Krug.

Ernest Marinković ugostio je Gordanu Nikolić, osnivačicu i dekanicu Visoke poslovne škole PAR.Proglašena je poduzetnicom godine po izboru Hrvatske udruge poslovnih žena Krug.