Pressjek

O rezultatima i uspjesima, o mogućnostima i propustima županijskog i gradskog turizma, o Riječkom karnevalu o brodu Galeb…U Pressjeku smo razgovarali s direktorima turističkih zajednica PGŽ i Grada Rijeke

O rezultatima i uspjesima, o mogućnostima i propustima županijskog i gradskog turizma, o Riječkom karnevalu o brodu Galeb…U Pressjeku smo razgovarali s direktorima turističkih zajednica PGŽ i Grada Rijeke

O rezultatima i uspjesima, o mogućnostima i propustima županijskog i gradskog turizma, o Riječkom karnevalu o brodu Galeb…U Pressjeku smo razgovarali s direktorima turističkih zajednica PGŽ i Grada Rijeke