Pressjek

O sastavu nove Vlade RH i ostalim političkim temama u studiju Pressjeka govorili su Erik Fabijanić (SDP) i Nikola Ivaniš (PGS), a na telefonu je bio Stipe Petrina

O sastavu nove Vlade RH i ostalim političkim temama u studiju Pressjeka govorili su Erik Fabijanić (SDP) i Nikola Ivaniš (PGS), a na telefonu je bio Stipe Petrina

O sastavu nove Vlade RH i ostalim političkim temama u studiju Pressjeka govorili su Erik Fabijanić (SDP) i Nikola Ivaniš (PGS), a na telefonu je bio Stipe Petrina