Pressjek –

“Energo” u Rijeci ima dvadesetak toplana, a samo tri u nadležnosti su Hrvatske Energetske Regulatorne Agencije ( HERA ) koja diktira cijenu grijanja. Pravo korigiranja cijena u svim ostalim gradskim toplana ima isključivo “Energo”.”Pressjek” Kanala Ri ( 26. veljače ) na temu – ” Energo i cijena centralnog grijanja”.Gosti: Sanjin Kirigin, direktor “Energa”, Danko Švorinić, predsjednik “Liste za Rijeku”, Juraj Bukša, predsjednik GO HNS-a Rijeka i Josip Kukuljan, inicijativa “Protiv skupog Energa”

“Energo” u Rijeci ima dvadesetak toplana, a samo tri u nadležnosti su Hrvatske Energetske Regulatorne Agencije ( HERA ) koja diktira cijenu grijanja. Pravo korigiranja cijena u svim ostalim gradskim toplana ima isključivo “Energo”.”Pressjek” Kanala Ri ( 26. veljače ) na temu – ” Energo i cijena centralnog grijanja”.Gosti: Sanjin Kirigin, direktor “Energa”, Danko Švorinić, predsjednik “Liste za Rijeku”, Juraj Bukša, predsjednik GO HNS-a Rijeka i Josip Kukuljan, inicijativa “Protiv skupog Energa”

“Energo” u Rijeci ima dvadesetak toplana, a samo tri u nadležnosti su Hrvatske Energetske Regulatorne Agencije ( HERA ) koja diktira cijenu grijanja. Pravo korigiranja cijena u svim ostalim gradskim toplana ima isključivo “Energo”.”Pressjek” Kanala Ri ( 26. veljače ) na temu – ” Energo i cijena centralnog grijanja”.Gosti: Sanjin Kirigin, direktor “Energa”, Danko Švorinić, predsjednik “Liste za Rijeku”, Juraj Bukša, predsjednik GO HNS-a Rijeka i Josip Kukuljan, inicijativa “Protiv skupog Energa”