Pressjek – hns

Je li HNS nestao s današnjim danom? Je li ga ‘ubio’ Vrdoljak ili je radtakanje počelo daleko ranije? Jesu li oni koji se danas predstavljaju žrtvama i sami ‘ubijali’ HNS?Gosti Pressjeka bili su Nada Turina Đurić i Marko Boras Mandić.

Je li HNS nestao s današnjim danom? Je li ga ‘ubio’ Vrdoljak ili je radtakanje počelo daleko ranije? Jesu li oni koji se danas predstavljaju žrtvama i sami ‘ubijali’ HNS?Gosti Pressjeka bili su Nada Turina Đurić i Marko Boras Mandić.

Je li HNS nestao s današnjim danom? Je li ga ‘ubio’ Vrdoljak ili je radtakanje počelo daleko ranije? Jesu li oni koji se danas predstavljaju žrtvama i sami ‘ubijali’ HNS?Gosti Pressjeka bili su Nada Turina Đurić i Marko Boras Mandić.