PRESSJEK – ŽIVOT NA MARGINI

Je li Hrvatska slobodna zemlja? Svoj odgovor na to pitanje u Pressjeku su dale žene koje brane pravo na vlastitu (homo)seksualnost i na pobačaj.

Je li Hrvatska slobodna zemlja? Svoj odgovor na to pitanje u Pressjeku su dale žene koje brane pravo na vlastitu (homo)seksualnost i na pobačaj.

Je li Hrvatska slobodna zemlja? Svoj odgovor na to pitanje u Pressjeku su dale žene koje brane pravo na vlastitu (homo)seksualnost  i na pobačaj.