Prihvaćen proračun Grada Rijeke za 2024. godinu: Evo kako su glasali vijećnici

Sa 17 glasova za i 15 protiv prihvaćen je proračun Grada Rijeke za 2024. godinu.

Prihodi proračuna za iduću godinu dani su u iznosu od 170 milijuna eura, a rashodovna strana proračuna za iduću godinu iznosi 179,1 milijun eura, ova očita razlika nadoknadit će se viškom prihoda iz ranijeg razdoblja i to namjenskih prihoda, rekao je gradonačelnik Marko Filipović.

Treći je to proračun gradonačelnika Filipovića, a u njemu su sadržani prihodi i rashodi svih gradskih ustanova, a njih je 83.

Mislim da se radi o uravnoteženom proračunu, planiranom i temeljem predizbornih obećanja koje sam dao, a vezane uz smanjenje prireza porezu na dohodak, rekao je Filipović.

Za proračun su glasali vijećnici SDP-ove koalicije, Možemo, PGS i Davor Štimac, dok su protiv bili vijećnici HDZ-a, Mosta, Akcije mladih, Unije Kvarnera i nezavisni vijećnici Iva Rinčić, Maša Magzan i Marin Račić.

Prireza više nema, Vlada je dala mogućnost decentralizacije i da svaki gradonačelnik planira svoj proračun, da smanji poreze da rastereti građane. Vlada daje, SDP uzima, to nam donosi ovaj proračun, istaknuo je gradski vijećnik HDZ-a Josip Ostrogović.

Mi zaista mislimo da je sadašnja gradska uprava na čelu s Filipovićem nefunkcionalna u smislu upravljanja grada i da vodi grad u potpuno krivom smjeru i onda je naša odluka upravo neprihvaćanje proračuna. Smatramo ga iznadprosječnim, neprimjerenim i dugoročno štetnim za Grad, rekla je Iva Rinčić, nezavisna vijećnica.

Prihvaćeno je pet amandmana PGS-a i tri nezavisnog Davora Štimca. Amandmani nezavisnog Marina Račića i HDZ-a nisu prihvaćeni. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Rijeke prihvaćen je sa 24 glasa za i 6 protiv. Visina paušalnog poreza iznosit će 120 eura po krevetu godišnje.