PRIHVAĆEN PRORAČUN

Gradski vijećnici uz protivljenje HDZ-a i Hrvoja Burića prihvatili proračn za 2017. godinu

Gradski vijećnici uz protivljenje HDZ-a i Hrvoja Burića prihvatili proračn za 2017. godinu

Gradski vijećnici uz protivljenje HDZ-a i Hrvoja Burića prihvatili proračn za 2017. godinu