PRIJEM ZA UČENIKE I MENTORE

U školskoj godini 2014./2015. 27 prosvjetnih radnika riječkih osnovnih škola pripremalo je za natjecanja ukupno 31 učenika. Na državnim i međunarodnim natjecanjima ostvareno je 13 pojedinačnih te jedno ekipno postignuće.

U školskoj godini 2014./2015. 27 prosvjetnih radnika riječkih osnovnih škola pripremalo je za natjecanja ukupno 31 učenika. Na državnim i međunarodnim natjecanjima ostvareno je 13 pojedinačnih te jedno ekipno postignuće.

U školskoj godini 2014./2015. 27 prosvjetnih radnika riječkih osnovnih škola pripremalo je za natjecanja ukupno 31 učenika. Na državnim i međunarodnim natjecanjima ostvareno je 13 pojedinačnih te jedno ekipno postignuće.