PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

Primorsko – goranska županija pristupit će Savezu Alpe – Jadran koja okuplja regije iz Hrvatske, Austrije, Slovenije i Mađarske.

Primorsko – goranska županija pristupit će Savezu Alpe – Jadran koja okuplja regije iz Hrvatske, Austrije, Slovenije i Mađarske.

Primorsko – goranska županija pristupit će Savezu Alpe – Jadran koja okuplja regije iz Hrvatske, Austrije, Slovenije i Mađarske.