Primorsko-goranska županija = zdrava županija

Iako je po prosječnoj dobi stanovništva poprilično stara, Primorsko-goranska županija slovi kao zdrava županija. Svakako su tu zasluge preventivnih programa i dostupnosti zdravstvenih usluga, a na čemu se još može poraditi raspravljao je tim za zdravlje. Zaključci će se unijeti u novi ciklus Županijskog plana za zdravlje.

vlcsnap-2019-12-11-15h41m30s074

 

Prosječna životna dob stanovnika u Primorsko-goranskoj županiji duža je od hrvatskog prosjeka. Vodeći uzroci smrti još uvijek su kardiovaskularne bolesti i tu se treba učiniti više. Javlja se potreba za preventivnim programima i ranom dijagnostikom.

– Posebno treba naglasiti izazove sa specijalističkim pregledima, nedostupnost usluga jer i kada postoje na njih se jako dugo čeka, rekla je članica Tima za zdravlje PGŽ, Nena Rončević.

Kod mladih, kao i u cijeloj Hrvatskoj, prisutna su riziča ponašanja poput prekomjernog pijenja alkohola. Posljednji rezultati nas svrstavaju u sam vrh zemalja po konzumaciji alkohola – istaknula je pročelnica UO za zdravstvo PGŽ, Đulija Malatestinić.

Preventivni programi tu su se pokazali vrlo učinkoviti, a naša županija jedna je od vodećih u Hrvatskoj kada je riječ o preventivnim programima.

Konsenzus konferencija Tima za zdravlje okupila je političke predstavnike, stručnjake i građane iz cijele županije, kako bi zajedno izabrali prioritete za novi ciklus županijskog Plana za zdravlje. Inače ovo je treći ciklus županijskog Plana za zdravlje, a odnosi se na razdoblje od 2020. do 2023. godine.