PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA

Učenici Prirodoslovne i grafičke škole uključeni su u projekt izrade promotivnih i video materijala Energetske obnove škola Primorsko-goranske županije. Mladim ljudima prilika je to za rad na konkretnom projektu i usvajanje novih znanja.

Učenici Prirodoslovne i grafičke škole uključeni su u projekt izrade promotivnih i video materijala Energetske obnove škola Primorsko-goranske županije. Mladim ljudima prilika je to za rad na konkretnom projektu i usvajanje novih znanja.

Učenici Prirodoslovne i grafičke škole uključeni su u projekt izrade promotivnih i video materijala Energetske obnove škola Primorsko-goranske županije. Mladim ljudima prilika je to za rad na konkretnom projektu i usvajanje novih znanja.