Prirodoslovni muzej rijeka

Prvi veliki proboj u korištenju europskih sredstava na području kulture učinio je Prirodoslovni muzej Rijeka koji je zahvaljujući kvalitetnim projektima višestruko povećao budžet za rad. Milijun eura donIjela su 4 projekta koja će rezultirati i novim zapošljavanjima.

Prvi veliki proboj u korištenju europskih sredstava na području kulture učinio je Prirodoslovni muzej Rijeka koji je zahvaljujući kvalitetnim projektima višestruko povećao budžet za rad. Milijun eura donIjela su 4 projekta koja će rezultirati i novim zapošljavanjima.

Prvi veliki proboj u korištenju europskih sredstava na području kulture učinio je Prirodoslovni muzej Rijeka koji je zahvaljujući kvalitetnim projektima višestruko povećao budžet za rad. Milijun eura donIjela su 4 projekta koja će rezultirati i novim zapošljavanjima.