Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu: Kanal Ri d.o.o., Trg riječke rezolucije 3, 51000 Rijeka

Usmeni zahtjev prima se u tajništvu svakim radnim danom od 8.30 do 15.30 sati.Službenica za informiranje na Kanalu Ri je Slavica Frković:
T: 353-600F: 353-616
E: slavica.frkovic@kanal-ri.hr

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu: Kanal Ri d.o.o., Trg riječke rezolucije 3, 51000 Rijeka

Usmeni zahtjev prima se u tajništvu svakim radnim danom od 8.30 do 15.30 sati.Službenica za informiranje na Kanalu Ri je Slavica Frković:
T: 353-600F: 353-616
E: slavica.frkovic@kanal-ri.hr

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.Pisani zahtjev podnosi se na adresu: Kanal Ri d.o.o., Trg riječke rezolucije 3, 51000 RijekaUsmeni zahtjev prima se u tajništvu svakim radnim danom od 8.30 do 15.30 sati.Službenica za informiranje na Kanalu Ri je Slavica Frković:T: 353-600F: 353-616E: slavica.frkovic@kanal-ri.hr