PRIVATIZACIJA BRODOGRADILIŠTA DA ILI NE?

Postavljamo pitanje Vladi kao vlasniku što će učiniti sa hrvatskim brodogradilištima jer još uvijek ne znamo kakve će planove restrukturiranja poslati u konačnici u Bruxelles. Europska brodogradilišta imaju 25 % više ugovorenih brodova ove godine u čemu bi i naša Vlada trebala pronaći ekonomsku računicu, rečeno je na današnjoj konferenciji koordinacije brodograđevnih sindikata.

Postavljamo pitanje Vladi kao vlasniku što će učiniti sa hrvatskim brodogradilištima jer još uvijek ne znamo kakve će planove restrukturiranja poslati u konačnici u Bruxelles. Europska brodogradilišta imaju 25 % više ugovorenih brodova ove godine u čemu bi i naša Vlada trebala pronaći ekonomsku računicu, rečeno je na današnjoj konferenciji koordinacije brodograđevnih sindikata.

Postavljamo pitanje Vladi kao vlasniku što će učiniti sa hrvatskim brodogradilištima jer još uvijek ne znamo kakve će planove restrukturiranja poslati u konačnici u Bruxelles. Europska brodogradilišta imaju 25 % više ugovorenih brodova ove godine u čemu bi i naša Vlada trebala pronaći ekonomsku računicu, rečeno je na današnjoj konferenciji koordinacije brodograđevnih sindikata. –  Protivimo se parcijalnoj privatizaciji pojedinih brodogradilišta, a  zalažemo za sanaciju brodogradilišta prije privatizacije. Ujedno tražimo da se brodogradilišta saniraju jer prodaja ovakvih brodogradilišta znači zatvaranje brodogradilišta, istaknuo je član Koordinacije brodograđevnih sindikata Zvonko Šegvić.Ako je država mogla sanirati banke može i brodogradnju, jedinu ozbiljnu industriju koju još u Hrvatskoj imamo, naglasio je Šegvić. Kada dođe do privatizacije želimo radničko dioničarstvo 25 plus jedna dionica, jer to je jedini način da brodogradilišta opstanu. Europska unija ne traži privatizaciju brodogradilišta pod svaku cijenu, stoga se pitamo u čijem je interesu privatizirati hrvatsku brodogradnju, naglasio je predstavnik sindikata Istre i Kvarnera Brodogradilišta Uljanik Rajko Kutlača. – Mi smo prihvatili program restrukturiranja Brodogradilišta Kraljevica u kojem se spominju komercijalni programi do 2012. godine, a nakon toga prelazak na gradnju vojnih brodova, naglasio je Nenad Miškulin predstavnik sindikata Brodogradilišta Kraljevica. Ovih dana u našem je tisku ministar gospodarstva Damir Polančec naglasio kako će u Kraljevici biti izgradnja yahting programa na što Miškulin odgovara da do sada nešto takvo nikada nije spomenuto.