PROGLAŠENI NAJBOLJI

Olimpijci Sara Kolak i Ivan Krapić najbolji sportaši Grada Rijeke

Olimpijci Sara Kolak i Ivan Krapić najbolji sportaši Grada Rijeke

Olimpijci Sara Kolak i Ivan Krapić najbolji sportaši Grada Rijeke