Projekt Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce trebao bi biti gotov do kraja ove godine