Projekt moses

Europskim projektom MOSES uspostavljaju se nove pomorske transportne veze između Primorsko-goranske županije i Trsta

Europskim projektom MOSES uspostavljaju se nove pomorske transportne veze između Primorsko-goranske županije i Trsta

Europskim
projektom MOSES
uspostavljaju se nove pomorske transportne veze između
Primorsko-goranske županije i Trsta