Ecomobility

U EU projekt Ecomobility uključena je i Rijeka. Posebnom aplikacijom od sada je moguće birati zeleniji put vožnje.

U EU projekt Ecomobility uključena je i Rijeka. Posebnom aplikacijom od  sada je moguće birati zeleniji put vožnje.

Kategorija