Europski parlament izbori

U tijeku je kampanja za izbore za članove Europskog parlamenta. Europski parlament jedino je izravno izabrano tijelo Europske unije koje zajedno s Vijećem ministara čini zakonodavnu vlast Europske unije.

U
tijeku je kampanja za izbore za članove Europskog parlamenta.
Europski
parlament jedino je izravno izabrano tijelo Europske
unije koje
zajedno s Vijećem ministaračini
zakonodavnu vlast Europske unije.

Kategorija