Ina

Učenici Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka – smjer kemijski tehničar posjetili Rafineriju nafte Rijeka

Učenici Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka – smjer kemijski tehničar posjetili Rafineriju nafte Rijeka

Kategorija