OBILJEŽAVANJE DANA EUROPE U HGK ŽK RIJEKA

Hrvatska gospodarska komora- Županijska komora Rijeka povodom obilježavanja Dana Europe organizirala je panel Poduzetnički smjer u novom razdoblju EU fondova. U pripremi je novi financijski proračun EU te je pravo vrijeme za planove i rekapitulaciju dosadašnjeg načina rada. Mi nažalost do sada nismo iskoristili brojne šanse te novi ciklus treba shvatiti kao novu priliku rekao je Vidoje Vujić.

Hrvatska
gospodarska komora- Županijska komora Rijeka povodom obilježavanja
Dana Europe organizirala je panel Poduzetnički smjer u novom
razdoblju EU fondova. U pripremi je novi financijski proračun EU te
je pravo vrijeme za planove i rekapitulaciju dosadašnjeg načina
rada. Mi nažalost do sada nismo iskoristili brojne šanse te novi
ciklus treba shvatiti kao novu priliku rekao je Vidoje Vujić.

Kategorija