Ovaj put glasam

Izbori za Europski parlament u Hrvatskoj održat će se 26.-tog svibnja. U kampanju Ovaj put glasam koja motivira građane za izlazak na birališta uključena je i Srednja škola Delnice, škola ambasador Europskog parlamenta

Izbori
za Europski parlament u Hrvatskoj održat će se 26.-tog svibnja. U
kampanju Ovaj put glasam koja motivira građane za izlazak na
birališta uključena je i Srednja škola Delnice, škola ambasador
Europskog parlamenta

Kategorija