Riperaj

U Riperaju stari stvari postaju kao nove, pretvaraju se u zanimljive kreacije. Kako se od plastičnih vrećica mogu izraditi ukrasni dekorativni ili uporabni predmeti polaznicima radionice pokazala je Tanja Blašković.

Kategorija